Валидност на преводите за България / апостил

Валидност на преводите за България / апостил

Много е неприятно, когато в Германия подготвените с писмен превод документи не се приемат от службите в България. Това е така, защото всяка страна има свои изисквания към изготвяне на писмени преводи и към качествата на самите преводачи. Българската административна и правна система работи с термините „легитимен превод“ и „заклет преводач“. Като преводач на писмени документи с разрешително, регламентирано от Върховния съд на провинцията Нордрайн-Вестфален (Дюселдорф) в Германия, аз мога да подам молба към българска инстанция на територията на Федерална Република Германия, в случая българското посолство или генерално консулство на България в Германия, за проверка на моята легитимност. Без проблеми и много бързо моят подпис бива проверен чрез заверка от страна на генерално консулство на България, или още наричано от клиентите действие на полагане на апостил. По този начин изготвените в Германия преводи са легитимни за българската административна или съдебна система. Писменият акт получават стойност на пълноценен публичен документ, за чиято достоверност и пълнота аз удостоверявам с моя подпис, придружен с дата и печат.

български преводач Услуги / Цени

Avatar Neli Gospodinova-Liebschwager

Ihr professioneller Partner für Krefeld und Umgebung mit langjähriger Erfahrung als allgemein beeidigte Dolmetscherin (konsekutiv/simultan) und ermächtigte Übersetzerin für die Sprachen Bulgarisch, Deutsch, und Russisch. Zertifizierte DaF/DaZ Lehrkraft bzw. Sprachtrainer. Seit 2009 tätig als Justiz-Dolmetscherin und Übersetzerin für Gerichte und Behörden in NRW.